نشریات پژوهشی

فصلنامه مطالعات حقوقی

این نشریه در ابتدا بصورت ویژه نامه در مجله ی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز منتشر می گردید لیکن از سال  1388 به موجب مجوز شماره  89/3/11/84830  دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی پژوهشی به مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز اعطا گردید و از آن تاریخ بصورت مجزا شروع به فعالیت نمود.

فصلنامه مطالعات حقوقی نشریه ای است با دسترسی آزاد که به دو شیوه الکترونیکی و چاپی منتشر می گردد.

در این نشریه، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، به تمامی مقالات در زمان انتشار، شمارۀ شناسایی خاص خود (doi) اختصاص می یابد.

این مجله در پایگاههای زیر  نمایه  می گردد: 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

  • پایگاه اطلاعات نشریات کشور
  • پایگاه مجلات تخصصی نور
  • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
  • پایگاه نشریات ادواری ایران
  • گوگل اسکالر