کتابخانه

کتابخانه تخصصي دانشکده حقوق و علوم سياسي در سال ۱۳۵۶ جهت ارتقاي سطح علمي و رفع نيازهاي تحقيقاتي اساتيد، دانشجويان و محققان به ويژه حقوقدانان تاسيس گرديد. موقعيت فيزيکي اين کتابخانه در ابتداي تاسيس به صورت سالني واقع در بخش علوم دانشکده ادبيات و علوم، جهت قرائت خانه ، و يک دفتر مرکزي روبه روي بيمارستان شهيد فقيهي با تعداد ۵۰۰ جلد کتاب اين مجموعه را تشکيل مي­داد. سپس در سال ۱۳۵۷ کتابخانه به ساختمان دانشکده حقوق واقع در باغ گياهشناسي ارم انتقال يافت و سال ۱۳۸۲ در دانشکده تازه تاسيس حقوق و علوم سياسي واقع در پرديس ارم دانشگاه شيراز انتقال يافت. هم اکنون اين کتابخانه با منابع و پايگاههاي اطلاعاتي تخصصي (کتابهاي فارسي، لاتين، عربي ، کتابهاي الکترونيکي، پايان نامه و مرجع)  در فضاي ۴۰۵ متر مربع در دانشکده حقوق و علوم سياسي آماده خدمت رساني به جامعه علمي مي باشد.

آدرس: شيراز – مجتمع دانشگاهي پرديس ارم – دانشكده حقوق و علوم سياسي- كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي

کتابخانه های دانشگاه شیراز