اطلاعیه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


 قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
 
 جهت عضویت در گروه اطلاع رسانی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز لینک زیر را دنبال نمایید  https://chat.whatsapp.com/E7I1Lok4eGZ9EUX4WqdFnD