برگزاری نشست "بررسی نوآوری های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان "

برگزاری نشست "بررسی نوآوری های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان "


انجمن علمی حقوق دانشگاه شیراز برگزار می‌کند : 
 
 بررسی نوآوری های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان .
 
انجمن علمی حقوق دانشگاه شیراز در جهت بررسی نوآوری های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  ( مصوب ۱۳۹۹ ) ، وبیناری را تحت همین عنوان به میهمانی و کارشناسی  جناب دکتر طهماسبی _قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه _ میزبانی و برگزار می‌نماید .
 
وبینار بررسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در بستر ویدیو زنده از طریق پیج انجمن علمی حقوق دانشگاه شیراز قابل مشاهده است که از آدرس زیر قابل دسترسی می‌باشد : 
@shirazu_law_association 
 
وبینار بررسی نوآوری های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ، مورخ سه شنبه ، نوزهم اسفند ماه ، رأس ساعت ۲۰ برگزار می‌گردد .