برگزاری نشست " برزخ قدرت در افغانستان ، تحلیلی بر بازگشت طالبان "

برگزاری نشست " برزخ قدرت در افغانستان ، تحلیلی بر بازگشت طالبان "


 مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کنند:
 
سلسله نشست‌های تخصصی برزخ قدرت در افغانستان: تحلیلی بر بازگشت طالبان
 
پنل سوم
سخنرانان:
 
دکتر ابراهیم عباسی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
موضوع: ظهور طالبان و اقتصاد سیاسی ایران و افغانستان
 
دکتر محسن شریعتی نیا؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
موضوع: ظهور طالبان و اقتصاد سیاسی چین و افغانستان
 
دبیر:
علی محرابی؛ دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شیراز
 
زمان: 
شنبه ششم شهریورماه 1400 - ساعت 17:30 الی 19:30
 
پخش از طریق لینک زیر (ورود با گزینه مهمان):