برگزاری نشست علمی بحران قره باغ(درگیری نظامی آذربایجان و ارمنستان) و ارتباط آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

برگزاری نشست علمی بحران قره باغ(درگیری نظامی آذربایجان و ارمنستان) و ارتباط آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار می کند

بحران قره باغ(درگیری نظامی آذربایجان و ارمنستان) و ارتباط آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

سخنرانان:

دکتر الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران و ریاست موسسه مطالعات اوراسیای مرکزی

دکتر سید حمزه صفوی، استادیار دانشگاه تهران و ریاست موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

دبیر نشست:

امین صادقی بکیانی، مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس

زمان:

یکشنبه 20 مهرماه 1399 ساعت 17 تا 18 عصر

علاقه مندان به حضور در این نشست در ساعت جلسه با کلیک بر آدرس زیر نام خود و کد 0ea6f را وارد تا مستقیما وارد نشست شوید:

www.wbnr.ir

 یا از طریق اینستاگرام:

Pgcss_shirazu