برگزاری همایش ملی " خلیج فارس و سواحل مکران "

برگزاری همایش ملی " خلیج فارس و سواحل مکران "


همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار
 
مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
 
با حضور مقامات کشوری و لشکری، مسئولین استانی و اساتید برجسته کشوری
 
زمان برگزاری:
چهارشنبه، هشتم اردیبهشت ماه، ساعت 14الی 20
پنجشنبه، نهم اردیبهشت ماه، ساعت 9 الی 13
 
در پنل های:
دریا و سواحل مکران
خلیج فارس و سواحل مکران
استان فارس؛ خلیج فارس و سواحل مکران
 
پخش زنده در لینک های:
 http://farhangi.shirazu.ac.ir/live
 http://aparat.com/farhangi.shirazu
 instageram: farhangi.shirazu
 
راه های ارتباطی و کسب اطلاعات بیشتر:
سایت: cpg.shirazu.ac.ir
ایمیل: cpg@shirazu.ac.ir