بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

انتصاب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی


با حکم جناب آقای دکتر ابراهیم عباسی ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دکتر هادی صادقی اول استادیار بخش علوم سیاسی ، از تاریخ 1400/5/21 به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز منصوب گردیدند . 

تلاش در جهت جلب مشارکت اعضای محترم هیات علمی دانشکده در امور فرهنگی و دانشجویی ، برنامه ریزی متناسب با نیازمندی های فرهنگی و دانشجویی دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده و پیگیری مستمر طرح همیار دانشجو بویژه در شرایط کرونایی از جمله نکات مدنظر و برنامه های ابلاغی ریاست محترم دانشکده در حکم انتصاب دکتر صادقی اول می باشد .