بازگشت به صفحه کامل

نشست های " خلیج فارس ، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای "

نشست های " خلیج فارس ، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای "


 مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار می کند:
 
 سلسله نشست های  مجازی " خلیج فارس، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای "
 
 سخنرانان
 
  محمدرضا محمدی؛ پژوهشگر موسسه اینده پژوهی جهان اسلام/ ۲۱ بهمن
(امریکا)
 
 دکتر ولی گل محمدی؛ استاد روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس/ ۲۸بهمن
(ترکیه)
 
 دکتر سید سلمان صفوی؛ رئیس مرکز مطالعات بین المللی صلح-لندن/ ۵اسفند
(انگلیس)
 
 پوریا هاشمی موحد؛ کارشناس مسائل روسیه/ ۱۲ اسفند
(روسیه)
 
 فرزاد سلطانی؛ 
پژوهشگر مرکز مطالعات و پژوهش های تخصصی دریایی/ ۱۹اسفند 
(فرانسه)
 
 دکتر بهاره سازمند؛ استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران/ ۲۶اسفند
(چین)
 
زمان:  تا پایان سال سه شنبه های هر هفته      
  ساعت ۱۸
            
علاقه مندان به حضور در این برنامه ها نام و نام خانوادگی خود را به فضای مجازی 09374705766 ارسال نمایید.
 
اولویت با دانشجویان علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای می باشد.
 
 برای شرکت کنندگان در این نشست گواهی صادر می شود .