اعضای هیات علمی

حانیه ذاکری نیا

حانیه ذاکری نیا

حانیه ذاکری نیا    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی : http://vroom.shirazu.ac.ir/hzakeri

 

 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا عبداللهی فرد مطالعه حقوقی شرایط و آثار بیمه های حمل و نقل در ایران در مقایسه با مقررات بیمه لویدز لندن کارشناسی ارشد 1398/06/30
نیلوفر عابدینی چمگردانی امکان طرح دعاوی مدنی در دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد 1398/06/31
گلنوش امینی بروجنی بنیادهای حقوق عمومی از منظر آیت الله سید حسن مدرس (با تاکید بر حقوق اساسی و مالیه) کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهرا ازادی ده بیدی رویکرد حقوق بین الملل به استفاده از نانو فناوری در تولید تسلیحات کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه ازادسروستانی تأثیر اختلالات جنسی بر روابط حقوقی زوجین کارشناسی ارشد
لیلا بابائی خانکهدانی سیاست جنایی حاکم بر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 کارشناسی ارشد 1399/06/31
پردیس بهبود حمایت از حقوق مالکانه کاربران در بازی های فضای مجازی کارشناسی ارشد
اذر فرهمند قراردادهای رایانش ابری و چالش های حمایت از مصرف کننده کارشناسی ارشد 1399/11/30
احسان قائدی آثار حقوقی بطلان و تعذر توافقات الحاق شده بر قرارداد اصلی کارشناسی ارشد
سروش حیاتی تحلیل حقوقی - جرم شناختی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 92 کارشناسی ارشد 1398/06/31
فرزاد کریمی خنجری واکاوی وضعیت حقوقی کودک همسری در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی با رویکرد جامعه شناختی کارشناسی ارشد
ستار محمدی چالش های حقوقی اجرای محکومیت های مالی در دعاوی خانوادگی کارشناسی ارشد 1398/11/30
طاهره محمدی ضمانت اجرای نقض تعهدات در معاملات بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1399/06/31
فریما منذر اردکانی ضمانت اجرایی حقوقی چک با تاکید بر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 کارشناسی ارشد 1399/06/31
سجاد رهبر مساله توسعه سیاسی از منظر روشنفکران و اساتید نخبه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1399/04/10
زینب رضاعیان شاد مسئولیت مدنی ناشی از تولید، عرضه و انتشار نرم افزارهای رایانه ای کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد صابری تأثیر جایگاه حقوقی سازمانهای منطقه ای بر تحقق دیپلماسی اقتصادی منطقه ای؛ مطالعه تطبیقی سازمانهای همکاری شانگهای، سارک و آسه آن کارشناسی ارشد 1400/03/05
زهرا صارم پور شکل گیری ماهیت اقتصادی جرم از لیبرالیسم کلاسیک تا نئولیبرالیسم معاصر کارشناسی ارشد 1398/06/31
حانیه شریفی مطالعه جنبه های حقوقی تبلیغات مقایسه ای در نطام های امریکا، اتحادیه اروپا و ایران کارشناسی ارشد 1400/03/19
آناهیتا زارع شاخص های تربیت سیاسی درکتاب های درسی متوسطه دوممطالعه موردی کتاب مطالعات اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/11/30
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 1 170134051 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/20 (0800 - 1000) ترم اول 1140
حقوق مدنی 1 170134051 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/20 (0800 - 1000) ترم اول 1140
حقوق مدنی 3 170134251 3 3 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1140
حقوق تجارت 170145091 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/15 (1000 - 1200) ترم اول 1140
حقوق تجارت الکترونیکی 170132551 1 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1400) 1400/10/28 (1200 - 1400) ترم اول 1140
متون حقوقی 1(حقوق خصوصی) 170134481 1 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1000) 1400/10/19 (1200 - 1400) ترم اول 1140
حقوق مدنی 2 170145021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/05 (1000 - 1200) 13992
حقوق مدنی 4 170134261 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/21 (1000 - 1200) 13992
حقوق مدنی 6 170134281 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/19 (1200 - 1400) 13992
حقوق مالکیت فکری 170134611 1 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1400) 1400/04/06 (1400 - 1600) 13992
حقوق تجارت 1 170134041 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/16 (0800 - 1000) 13992
نمایش 11 نتیجه
از 1

هیات علمی

لیست اعضا هیات علمی دانشکده، شماره تماس و آدرس وب سایت شخصی