اعضای هیات علمی

حجت مبین

حجت مبین

حجت مبین    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هادوشنبه 10-12

سه شنبه 16-14


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرجان عباسی قاسمی مفهوم و قواعد حاکم بر اموال مجازی مشاع کارشناسی ارشد
لیلا عبداللهی فرد مطالعه حقوقی شرایط و آثار بیمه های حمل و نقل در ایران در مقایسه با مقررات بیمه لویدز لندن کارشناسی ارشد 1398/06/30
الهام احمدی مسئولیت مدنی مشاور سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1396/05/03
مسعود احمدی دکتری
کوثر علیزاده کازرونی کارشناسی ارشد
احمد علوان آثار قصور و عدم امکان انجام وظیفه داور در داوری بین المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق) کارشناسی ارشد 1402/11/29
احمد امیری مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در نظام حقوقی ایران و انگلیس دکتری 1400/04/29
سعید انصاری منش مفهوم عملیات بانکی و آثار حقوقی آن کارشناسی ارشد 1400/06/31
عارفه اسدی پور قرارداد های ارائه خدمات الکترونیک از سوی استارتاپ ها و مسئولیت مدنی ناشی از آن کارشناسی ارشد
زهرا برامکی تعهدات و مسئولیت‌های شرکت پردازش اطلاعات مالی در بازار سرمایه و تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کارایی آن‌ها کارشناسی ارشد 1402/03/20
پردیس بهبود حمایت از حقوق مالکانه کاربران در بازی های فضای مجازی کارشناسی ارشد 1400/06/31
معصومه دهقان وضعیت حقوقی اموال ایجاد شده پس از فوت کارشناسی ارشد 1397/06/31
محدثه افتتاحی مطالعه تطبیقی شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا دکتری
فاطمه اسماعیلی دیزقندی کارشناسی ارشد
سارا فدایی دکتری
مریم فلاح دخت درب قلعه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تسهیل کننده ورود خسارت در حقوق ایران و امریکا دکتری
مریم فرشته مطالعه تطبیقی آثار حقوقی ارائه اسناد مغایر با شرایط اعتبار اسنادی در نظام بانکی ایران و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی(UCP 600) کارشناسی ارشد 1401/06/31
عابدین غریبی دکتری
سپیده قدرتی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه اسباب بازی کارشناسی ارشد 1396/12/19
آذر گلذاری اله آبادی مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه و تقلب در پرداخت های الکترونیکی کارشناسی ارشد 1399/11/30
فاطمه حسن زاده سروستانی بررسی حقوقی فروش تعهدی در بازار سرمایه ایران کارشناسی ارشد 1401/06/31
ایمان حیدری پور تعهد فروشنده به تحویل کالای متناسب با هدف قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
سیده زهرا حسینی ده سروی تفویض صلاحیت هیات نظارت به روسای واحد های ثبتی در رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، چالش ها و راهکارها. کارشناسی ارشد 1399/12/25
فرزاد جاویدی السعدی کیفیت اجرای تعهد در قراردادهای خدمات محور از منظر حقوق ایران، امریکا و اتحادیه اروپا دکتری 1401/11/15
ندا کاظمی مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی کارشناسی ارشد 1396/11/01
طاهره محمدی ضمانت اجرای نقض تعهدات در معاملات بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1399/06/31
میلاد ملائی خاص مبانی و آثار نظریه همبستگی قراردادی در حقوق ایران دکتری
فریما منذر اردکانی ضمانت اجرایی حقوقی چک با تاکید بر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 کارشناسی ارشد 1399/06/31
امید نصرالهی شهری مبانی و معیارهای اطلاع رسانی پزشک به بیمار نسبت به ریسک های درمان؛ مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا دکتری 1401/11/15
حمید نوروزی ماهیت حقوقی بازارگردانی و آثار آن در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1399/06/31
پویا رفیعی پور معیارهای احراز رابطه سببیت در مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل کارشناسی ارشد 1396/08/16
اسما رحمانی پور شرایط صدور چک و ارائه دسته چک و ضمانت اجرای آنها با تاکید بر اصلاحات قانونی مصوب 1397 کارشناسی ارشد 1400/11/15
سیدنظام راشدی دکتری
ثائر شکر مطالعه تطبیقی قراردادهای پیمانکاری خصوصی در حقوق ایران و عراق کارشناسی ارشد 1401/11/15
الناز سلیمانی نظام حقوقی حاکم بر تخصیص سهام و تقسیم سود در قراردادهای سرمایه گذاری استارتاپ ها کارشناسی ارشد
علی توکلی کارشناسی ارشد
باسم عبدالحسین ونی ونی تصحیح و تکمیل رأی داوری بین‌المللی در حقوق ایران، عراق و قانون نمونه آنسیترال کارشناسی ارشد 1402/07/23
محمد العامری خسارات متغیر ناشی از مسئولیت مدنی دولت و نحوه ارزیابی و جبران آن در حقوق ایران، مصر و عراق کارشناسی ارشد 1402/08/02
محمدرضا بیکیان شرایط و آثار معاملات مبتنی بر دخالت هوش مصنوعی دکتری
سمیرا صفویان ابعاد حقوقی بیت کوین کارشناسی ارشد 1397/11/30
وحید اباذرفرد اسقاط حق در دادرسی مدنی دکتری
حمیده مقدسی بررسی فقهی حقوقی ماده ی493 قانون مدنی در خصوص نقص بعد از تعدی و تفریط کارشناسی ارشد 1398/11/30
فاطمه نعیم چعبی ماهیت حقوقی و آثار تامین هزینه های داوری از سوی ثالث کارشناسی ارشد 1398/11/26
مرضیه عبداللهی نیابت قضایی در امور مدنی کارشناسی ارشد 1398/06/27
ملیحه عبدالرحیمی ساز و کار موثر حل و فصل اختلافات بین‌المللی بانک های ایرانی دکتری 1401/06/22
حیدر البارود قانون قابل اجرا و تأثیر آن بر اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق) کارشناسی ارشد 1402/06/27
احمد الزیدی مسئولیت مدنی ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی (مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران) کارشناسی ارشد 1402/06/29
عالیه امیر آبادی زاده اصلاح قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا کارشناسی ارشد 1400/04/28
احمد امیری مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت ساز ها و ساختمان ها در حفقوق ایران ،سوریه و انگلبس کارشناسی ارشد 1395/06/27
نازنین فاطمه انصاری بازخوانی قوانین و مقررات حاکم بر حقوق خانواده در پرتو اصول کرامت انسانی و منع سوء استفاده از حق کارشناسی ارشد
ابراهیم عرب پور آثار عدم رعایت غبطه و مصلحت در نمایندگی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمدرضا اعراب شیبانی قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی دکتری 1399/05/20
فاطمه عزیززاده تئوری ذی نفعان در حقوق شرکتهای تجاری ایران و انگلیس دکتری 1401/06/31
محمد باقری چغایی افشای دلیل در دادرسی مدنی ایران و آمریکا دکتری 1402/06/29
مهدی برکابیان ابعاد حقوق مالکیت در متاورس کارشناسی ارشد
فاطمه چیت ساز مطالعه تطبیقی مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای در معاملات تجاری و شناسایی رویکرد فقه امامیه دکتری
محدثه افتتاحی مطالعه تطبیقی شروط غیرمنصفانه در فقه،حقوق ایران و سند حقوق مشترک بیع اروپایی کارشناسی ارشد 1396/06/31
آذر فرهمند قراردادهای رایانش ابری و چالش های حمایت از مصرف کننده کارشناسی ارشد 1399/11/30
ارزو حاجی هاشمی جزی مطالعه‌ی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با نگرش مادران متأهل نسبت به ولایت فرزند (مطالعه¬ی موردی: شهرستان شاهین‌شهر و میمه استان اصفهان) کارشناسی ارشد 1396/12/16
آرش همراهی انبارداری در لایحه جدید قانون تجارت کارشناسی ارشد 1401/11/15
فرهود هاشمی جنبه های حقوقی گارانتی کارشناسی ارشد 1395/09/07
سیده زهرا هاشمی نیا موضوعیت ایجاب و قبول در معاملات بورسی کارشناسی ارشد 1397/06/31
علیرضا هاشمی شیری رجوع از هبه کارشناسی ارشد 1397/06/24
احسان حیدری فلسفه دادرسی مدنی دکتری
محمد علی حسینی قاعده لزوم ذکر اسباب موجهه در آراء مدنی در پرتو رویه قضایی دکتری 1402/06/29
سیدمحمود حسینی دعوای جمعی و جایگاه آن در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1395/12/18
ارتین جهانشاهی اهلیت توانخواهان در پرتو کنوانسیون حقوق افراد معلول کارشناسی ارشد 1402/06/05
محمدرضا کرمی مطالعه تطبیقی مبانی وآثارجبران خسارت وارد به زیان دیدگان ثانویه درحقوق ایران وانگلیس دکتری
غلامحسین کرم زاده بررسی تمایزات مفهومی و گستره دو اصطلاح «منع دارا شدن بلاجهت» و «منع دارا شدن ناعادلانه» در فقه امامیه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
لوی کریم مسئولیت مدنی پزشک در نتیجه از دست رفتن فرصت بهبودی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، عراق و مصر) کارشناسی ارشد 1402/05/31
مهشید خادمی رویکرد حقوق بین الملل به حفاظت از داده های شخصی در بستر اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد
زهرا کیانی راد مسئولیت مدنی توانخواهان و ساز و کارهای حمایت از انان در جبران خسارت کارشناسی ارشد 1401/11/15
فهیمه محمودی وضعیت حقوقی اعطای تسهیلات خارج از مقررات عملیات بانکی بدون ربا کارشناسی ارشد
ستار محمدی چالش های حقوقی اجرای محکومیت های مالی در دعاوی خانوادگی کارشناسی ارشد 1398/11/30
سمیرا محمدی انانی مبانی و چالش‌های رجوع و ثبت آن در طلاق رجعی با تأکید بر ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 کارشناسی ارشد
جمال مرادی ماهیت حقوقی و قواعدحاکم بر سبدگردانی اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1398/06/25
سونیا مرتاض پور شخص متعارف در نظام مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی کامن لا کارشناسی ارشد 1395/06/31
علی نریمانی انتخاب طرف قرارداد از طریق قرعه کارشناسی ارشد
امیرعلی ناصری بررسی حقوقی معاملات مبتنی بر توکن در بستر دفتر کل توزیع شده بلاک چین کارشناسی ارشد
عوض نگهداری قابلیت پذیرش ادله شفاهی علیه قرارداد مکتوب در حقوق ایران و کامن لا دکتری
سعیده نگهداری بررسی فقهی و حقوقی انفساخ عقد اجاره با مرگ طرفین اجاره و یا یکی از آن‌ها کارشناسی ارشد 1398/11/30
فاطمه نوح پیشه شروط یکطرفه تعیین صلاحیت داوری در حقوق ایران و داوری تجاری بین المللی کارشناسی ارشد 1397/11/30
وحید امیدی فیروزی اصل تجزیه ناپذیری دِین و استثنائات آن کارشناسی ارشد 1399/06/31
عاطفه پارسایی سلب مالکیت غیرمستقیم در سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر آرای داوری کارشناسی ارشد 1399/06/31
مسلم پور کریمی دارنجانی زوال شفعه در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد 1397/06/25
مرضیه رئیسی جبران نوسان قیمت عوضین در انواع شیوه های انحلال قرارداد کارشناسی ارشد 1401/06/31
زینب رضاعیان شاد مسئولیت مدنی ناشی از تولید، عرضه و انتشار نرم افزارهای رایانه ای کارشناسی ارشد 1398/06/31
فرزاد روحبخش اسناد الکترونیک در دادرسی مدنی دکتری 1402/06/13
سروش رستم زاد اصلی عنوان: نظریه تقابل تعهدات در حقوق کامن لا و چهارچوب اعمال آن در حقوق ایران دکتری 1399/06/31
پگاه سبزلون مقایسه توافق هم باشی و عقد نکاح موقت کارشناسی ارشد
مرضیه شرقی جنبه های حقوقی نوآوری باز دکتری 1399/11/30
مهدی سخنور نظام حقوقی حاکم بر منافع قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و آمریکا دکتری 1400/03/12
حمیدرضا تنها شرط اجل درضمن عقد قرض در مذاهب خمسه و حقوق ایران کارشناسی ارشد 1399/11/29
سمیرا وجدانی صندوق تأمین خسارت های بدنی کارشناسی ارشد 1395/06/31
وحب یوسفی مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات امنیتی کارشناسی ارشد 1398/04/03
معصومه زارعی مبانی و اثار داوری اجباری در حقوق انگلیس کارشناسی ارشد
سیده فاطمه زبرجد ارزیابی نظریه ی تحلیل اقتصادی حقوق از دیدگاه نظام حقوقی اسلام دکتری 1401/03/29
اسماعیل سیاوش پور چالش های حقوقی صدور قرار عدم استماع دعوا در دعاوی مدنی دکتری 1399/11/30
بهنام کاظمی جنبه های حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات علمی (open access) و تأثیر آن بر حقوق مولف کارشناسی ارشد 1397/06/31
نرگس عباسپورکازرونی امکان سنجی صلاحیت دیوان بین الملل کیفری در رسیدگی به جرائم زیست محیطی تحت عنوان جرائم علیه بشریت کارشناسی ارشد 1398/11/18
مرضیه عبداللهی نیابت قضایی در امور مدنی کارشناسی ارشد 1398/06/27
ابراهیم عبدی کودیانی ابعاد حقوقی تصمیم گیری پزشکی در درمان کودکان کارشناسی ارشد 1398/06/31
لیلا عبداللهی فرد مطالعه حقوقی شرایط و آثار بیمه های حمل و نقل در ایران در مقایسه با مقررات بیمه لویدز لندن کارشناسی ارشد 1398/06/30
مسعود عبد الهی مطالعه تطبیقی کمیسیون های پارلمانی در ایران و فرانسه کارشناسی ارشد 1394/08/30
ملیحه عبدالرحیمی انتخاب ساز و کار موثر در حل و فصل اختلافات بین‌المللی بانکی با محوریت نظام بانکی ایران دکتری
سید مسعود افسر نقدوارزیابی جایگاه مارکسیسم در الگوی توسعه چین(1990-2015) کارشناسی ارشد 1394/10/19
مریم افشین فرد مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در صورت تاخیر کارشناسی ارشد 1395/12/16
الهام احمدی مسئولیت مدنی مشاور سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1396/05/03
فاطمه احمدنژاد جایگاه و عملکرد زنان در گروه های تروریستی (مطالعه موردی داعش ) کارشناسی ارشد 1396/08/08
مجید احمد پور حقوق متهم تحت نظر در قانون آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد 1394/10/26
غلام سخی اکبری حقوق و تکالیف اتباع از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان کارشناسی ارشد 1395/05/04
حسین علی پورکشکولی بررسی حقوقی-‌‌‌بین المللی توافقنامه های یکپارچه سازی در خصوص میادین مشترک نفت و گاز و ارزیابی کارکرد آن نسبت به ایران کارشناسی ارشد 1397/06/27
حبیبه امینی مبارزه با تروریسم در سیاست خارجی ایران مطالعه تطبیقی دولت های خاتمی و احمدی نژاد کارشناسی ارشد 1397/06/26
ثریا امین صفایی اردکانی دعوای اعسار کارشناسی ارشد 1396/06/29
عالیه امیر ابادی زاده اصلاح قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا کارشناسی ارشد
مهتاب امیریان تحلیل کیفرشناسی حبس ابد کارشناسی ارشد 1397/11/28
احمد امیری مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در نظام حقوقی ایران و انگلیس دکتری
زینب امیری مبانی و قلمرو الزام دولت در تامین حق بهداشت عمومی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1398/06/31
احمد امیری مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت ساز ها و ساختمان ها در حفقوق ایران ،سوریه و انگلبس کارشناسی ارشد 1395/06/27
سعید انصاری منش مفهوم عملیات بانکی و آثار حقوقی آن کارشناسی ارشد 1399/11/30
ابراهیم عرب پور آثار عدم رعایت غبطه و مصلحت در نمایندگی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمدرضا اعراب شیبانی قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی دکتری 1399/05/20
سهراب ارفعی روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس(GCC)با تاکید بر قطرروند ها و پیامدها کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاطمه اسدی پیری مسئولیت مدنی مأموران ابلاغ کارشناسی ارشد 1396/11/02
سیدقدیر عسگری بررسی تطبیقی نقش و جایگاه هویت ملی و هویت دینی در کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1396/09/07
سارا اتابکی سیاست های انرژی و امنیت زیست محیطی در خلیج فارسارزیابی و چالش ها کارشناسی ارشد 1395/11/25
امید آزادی تدرج قانونی در تعزیر کارشناسی ارشد 1396/06/31
زهرا اژدری شیرازیان حدود تاثیر اعمال قواعد داخلی و بین الـمللی بر مخاصـمات مسلحانه غیر بین المللی کارشناسی ارشد 1396/06/31
سجاد عظیمی نژادیان جرائم مبتنی بر تزویر در نظام اسناندارد کارشناسی ارشد 1398/03/11
محمدباقر عزیزی مسئولیت مدنی (قهری و قراردادی) مراجع صادرکننده گواهی امضای الکترونیک کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاطمه عزیززاده تئوری ذی نفعان در حقوق شرکتهای تجاری ایران و انگلیس دکتری
رضا آز تحلیل نقش جریانات سکولار در تحولات سیاسی سوریه کارشناسی ارشد 1394/12/09
محمد باقری چغایی افشای دلیل در دادرسی مدنی ایران و آمریکا دکتری
پردیس بهبود حمایت از حقوق مالکانه کاربران در بازی های فضای مجازی کارشناسی ارشد
نازنین بردبار مطالعه تطبیقی تحولات معاصر حقوق خانواده از منظر حقوق بشر در ایران و انگلیس کارشناسی ارشد 1397/11/29
مرضیه برومندی جایگاه مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ( با تاکید بر انتخابات و صلاحیت ان) کارشناسی ارشد 1394/12/17
فاطمه دبیری خلاری قدرتهای نوظهور و سیاست خارجی فرامنطقه ای اسرائیل (بعد از 2010) کارشناسی ارشد 1399/06/31
طوبی دانشمند نحوه ی توزیع مسئولیت مدنی بین تولید کننده، توزیع کننده و فروشنده کالا در مقابل مصرف کننده کارشناسی ارشد 1398/11/27
شادی دهقانی توسعه پایدار در حقوق انرژی از منظر حقوق بین الملل و تاثیر آن بر حقوق محیط زیست چالش ها و راهکارها کارشناسی ارشد 1397/03/22
معصومه دهقان وضعیت حقوقی اموال ایجاد شده پس از فوت کارشناسی ارشد 1397/06/31
مرضیه دهویی قریه موسی مصلحت موقوفه کارشناسی ارشد 1397/06/27
محدثه افتتاحی دکتری
محدثه افتتاحی مطالعه تطبیقی شروط غیرمنصفانه در فقه،حقوق ایران و سند حقوق مشترک بیع اروپایی کارشناسی ارشد 1396/06/31
عصمت اله عماد تدلیس در عقد ازدواج در حقوق ایران و افغانستان با تاکید بر مذاهب خمسه اسلامی کارشناسی ارشد 1396/06/11
اذر فرهمند قراردادهای رایانش ابری و چالش های حمایت از مصرف کننده کارشناسی ارشد 1399/11/30
لیلا فرزانه ابعاد حقوقی شرکت های دانش بنیان دانشگاهی کارشناسی ارشد 1396/06/28
مریم فرشته مطالعه تطبیقی آثار حقوقی ارائه اسناد مغایر با شرایط اعتبار اسنادی در نظام بانکی ایران و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی(UCP 600) کارشناسی ارشد
فاطمه فروتن اگزیستانسیالیسم و سیاست(با تأکید بر جایگاه نیچه در شکل گیری و تکوین نظریه اگزیستانسیالیسم) کارشناسی ارشد 1395/06/27
احسان قارلقی بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ و هویت مدنی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1394/11/07
درنا غواصیه مطالعه تطبیقی اشتغال زنان در حقوق ایران و افغانستان کارشناسی ارشد 1397/06/31
حسین غضنفری اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری هند در بندر چابهارعوامل و پیامدها کارشناسی ارشد 1397/06/31
سپیده قدرتی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه اسباب بازی کارشناسی ارشد 1396/12/19
اذر گلذاری اله ابادی مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه و تقلب در پرداخت های الکترونیکی کارشناسی ارشد 1399/11/30
سجاد گلزار روشنفکران ایرانی و مساله سکولاریسم بعد از انقلاب (با تأکید بر آرای محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان) کارشناسی ارشد 1396/03/30
ارزو حاجی هاشمی جزی مطالعه‌ی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با نگرش مادران متأهل نسبت به ولایت فرزند (مطالعه¬ی موردی شهرستان شاهین‌شهر و میمه استان اصفهان) کارشناسی ارشد 1396/12/16
محمود حاجی زاده ماهیت و موانع آزادسازی سیاسی در قطر از 1995 تا 2018 کارشناسی ارشد 1397/11/24
فرهود هاشمی جنبه های حقوقی گارانتی کارشناسی ارشد 1395/09/07
زهرا هاشمی آزاد بررسی تطبیقی استکبار از منظر قرآن و تئوریهای مارکسیستی امپریالیسم کارشناسی ارشد 1397/06/26
سیدرضا هاشمی عدم امکان مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد 1394/10/12
سیده زهرا هاشمی نیا موضوعیت ایجاب و قبول در معاملات بورسی کارشناسی ارشد 1397/06/31
علیرضا هاشمی شیری رجوع از هبه کارشناسی ارشد 1397/06/24
مریم حسن زادگان افساد فی الارض کارشناسی ارشد 1394/12/10
حسین حسن زاده بررسی حقوقی عملکرد کمپانی های نفتی در محدوده Offshore فلات قاره کارشناسی ارشد 1394/09/02
فاطمه حسن زاده بررسی حقوقی فروش تعهدی در بازار سرمایه ایران کارشناسی ارشد
سوران حیاتی تبیین صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها در تحدید حدود مناطق دریایی کارشناسی ارشد 1396/06/26
احسان حیدری فلسفه دادرسی مدنی دکتری
ایمان حیدری پور تعهد فروشنده به تحویل کالای متناسب با هدف قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
سجاد حسینی صفت جهانی شدن و گفتمان حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر دولت روحانی) کارشناسی ارشد 1395/09/29
سیده زهرا حسینی ده سروی تفویض صلاحیت هیات نظارت به روسای واحد های ثبتی در رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، چالش ها و راهکارها. کارشناسی ارشد 1399/12/25
سیدمحمود حسینی دعوای جمعی و جایگاه آن در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1395/12/18
سید یحیی حسینی اصیل تحلیل جامعه شناسی گروههای تکفیری در خاورمیانه مطالعه موردی داعش کارشناسی ارشد 1395/04/13
حسینعلی حسین شیری وظایف نظارتی و اداری فرماندار در تامین حاکمیت قانون کارشناسی ارشد 1394/07/18
هدایت اله ایزدپناه نقش اعتدالگرایی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کارشناسی ارشد 1399/06/31
سعید جعفری یزدی نژاد بررسی سوء استفاده از اضطرار در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر کارشناسی ارشد 1395/04/06
نازنین جمادی جبران خسارت ناشی از ضمان درک کارشناسی ارشد 1396/12/19
مارال جمالی فرد نقش کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق زنان کارشناسی ارشد 1396/06/27
فرزاد جاویدی السعدی کیفیت اجرای تعهد در قراردادهای خدمات محور از منظر حقوق ایران، امریکا و اتحادیه اروپا دکتری
فرخنده کارگر هویت یابی سیاسی و اجتماعی زنان ایران از دهه1320تا سال1357 کارشناسی ارشد 1396/12/20
محمد کریمی حق توقیف و استرداد کالای در حال حمل توسط فروشنده در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس کارشناسی ارشد 1394/06/31
نعمت اله کریمی شفافیت در داوری سرمایه گذاری با تاکید بر اسناد شفافیت آنسیترال و جایگاه آن در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1397/06/31
داراب کریمی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری کارشناسی ارشد 1395/06/28
صادق کاظمی اقدامات احتیاطی نسبت به شهود و بزه دیده با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 کارشناسی ارشد 1395/10/06
ندا کاظمی مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی کارشناسی ارشد 1396/11/01
محمدرضا خلیل ازاد تحلیل فقهی کارکردهای اقتداری شهرداری کارشناسی ارشد 1398/11/30
رضا خلیلی جهرمی ماهیت و کارکرد فقهی و حقوقی عقود ناظر بر خدمات در قانون تجارت (حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قرارداد ارفاقی). کارشناسی ارشد 1398/04/22
فرنوش خلیلی مبانی و اصول مسئولیت حقوقی اداره در حوزه نظم عمومی و آثار آن. کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه کیانی وضعیت حقوقی بی اعتباری در قراردادهای اداری کارشناسی ارشد 1396/12/19
کبری کهن سال جایگاه سلاح¬های هسته ای در استراتژی امنیت ملی اسرائیل کارشناسی ارشد 1395/12/17
زهرا محمودی صالح آباد بزه دیدگی اطفال ریشه ها و راهکارها (مطالعه موردی شهر شیراز در سالهای 90تا95) کارشناسی ارشد 1396/12/20
سارا منصورآبادی تامین مالی از طریق لیزینگ بین المللی با تاکید بر کنوانسیون اوتاوا(1988) و قابلیت الحاق ایران به آن کارشناسی ارشد 1395/12/18
زهرا مزیدی شرف آبادی اصل مزاحمت به عنوان مبنای جرم انگاری کارشناسی ارشد 1398/11/29
زهرا میرزاجانی شروط باز (Open Terms) در حقوق ایران و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد 1394/09/23
ستار محمدی چالش های حقوقی اجرای محکومیت های مالی در دعاوی خانوادگی کارشناسی ارشد 1398/11/30
طاهره محمدی ضمانت اجرای نقض تعهدات در معاملات بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1399/06/31
فریما منذر اردکانی ضمانت اجرایی حقوقی چک با تاکید بر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 کارشناسی ارشد 1399/06/31
جمال مرادی ماهیت حقوقی و قواعدحاکم بر سبدگردانی اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1398/06/25
سونیا مرتاض پور شخص متعارف در نظام مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی کامن لا کارشناسی ارشد 1395/06/31
امیرحسین نقوی مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام کامن لاو دکتری 1400/02/02
سمیه نجمی شکایت از عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرا کارشناسی ارشد 1398/06/23
فاطمه نمازیان ضمانت اجرای شخصی نقض قرارداد توسط خریدار در حقوق انگلیس و ایران کارشناسی ارشد 1395/06/31
امید نصرالهی شهری مبانی و معیارهای اطلاع رسانی پزشک به بیمار نسبت به ریسک های درمان؛ مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا دکتری
امیرعلی ناصری بررسی حقوقی معاملات مبتنی بر توکن در بستر دفتر کل توزیع شده بلاک چین کارشناسی ارشد
عوض نگهداری قابلیت پذیرش ادله شفاهی علیه قرارداد مکتوب در حقوق ایران و کامن لا دکتری
سعیده نگهداری بررسی فقهی و حقوقی انفساخ عقد اجاره با مرگ طرفین اجاره و یا یکی از آن‌ها کارشناسی ارشد 1398/11/30
فاطمه نوح پیشه شروط یکطرفه تعیین صلاحیت داوری در حقوق ایران و داوری تجاری بین المللی کارشناسی ارشد 1397/11/30
حمید نوروزی ماهیت حقوقی بازارگردانی و آثار آن در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد 1399/06/31
وحید امیدی فیروزی اصل تجزیه ناپذیری دِین و استثنائات آن کارشناسی ارشد 1399/06/31
عاطفه پارسایی سلب مالکیت غیرمستقیم در سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر آرای داوری کارشناسی ارشد 1399/06/31
سحر پیران خو تحول تکنولوژی موشکی و استراتژی دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
زهراالسادات پوراکبریان جهرمی قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران کارشناسی ارشد 1394/06/28
مسلم پور کریمی دارنجانی زوال شفعه در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد 1397/06/25
فائزه پوزاد مسئولیت شرکت مادر در قبال ورشکستگی شرکت های تابعه کارشناسی ارشد 1396/12/05
پویا رفیعی پور معیارهای احراز رابطه سببیت در مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل کارشناسی ارشد 1396/08/16
صادق رهدارنسب نسبت سنجی رابطه عقل و شرع در اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری و غزالی با تمرکز بر نظریه توماس اسپریگنز کارشناسی ارشد 1396/11/16
محمد رحیمی عامل تشدید کننده خسارت و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلیس کارشناسی ارشد 1396/06/31
یوسف رحماندوست تاثیر شکاف های اجتماعی برسیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1394/12/17
علی رحمانیان نقش سازمان ها و نهاد های بین المللی در تضمین تجارت دریایی پایدار کارشناسی ارشد 1397/06/20
اسما رحمانی پور شرایط صدور چک و دسته چک و ضمانت اجرای آن بر مبنای اصلاحات قانونی مصوب 1397 کارشناسی ارشد
مرضیه رئیسی جبران نوسان قیمت عوضین در انواع شیوه های انحلال قرارداد کارشناسی ارشد
سهیلا رنجبری مسئولیت مدنی ناشی از اشیا تحت تصرف موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی ارشد 1394/12/16
شیما رشیدیان جایگاه حقوقی ملاحظات اخلاقی درسازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد 1397/06/31
عادل رشیدی کوچی نقش کارگزار در سیاست خارجی ایران بررسی تطبیقی بحران آذربایجان و برنامه هسته ای در دولت یازدهم کارشناسی ارشد 1396/06/30
زینب رضاعیان شاد مسئولیت مدنی ناشی از تولید، عرضه و انتشار نرم افزارهای رایانه ای کارشناسی ارشد 1398/06/31
فرزاد روحبخش اسناد الکترونیک در دادرسی مدنی دکتری
سروش رستم زاداصلی عنوان نظریه تقابل تعهدات در حقوق کامن لا و چهارچوب اعمال آن در حقوق ایران دکتری 1399/06/31
محمدرضا روستائی نقش مهندسان در عرصه سیاست ایران از 1320-1395 کارشناسی ارشد 1396/12/20
اکرم سعادت برقراری محدودیت های ضروری توسط دولت در شرایط اضطراری کارشناسی ارشد 1394/08/23
زهرا ثابت تحلیل شکاف دولت-ملت در دوره سلطنت رضا شاه با تمرکز بر روشنفکران و نهادهای مدنی کارشناسی ارشد 1396/03/28
محمدمهدی سرفرازشکوهی جایگاه تقریب مذاهب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1397/06/31
مرضیه شرقی جنبه های حقوقی نوآوری باز دکتری 1399/11/30
احسان شریعتی فرد جایگزین های حبس در مرحله اجرای احکام کیفری با تأکید بر رویه قضایی استان فارس 1395-1392 کارشناسی ارشد 1396/06/31
حمیدرضا شریفی نسب بررسی تطبیقی اسلام انقلابی امام خمینی (ره) و اسلام سلفی جدید کارشناسی ارشد 1395/06/31
ندا شیبانی سیاست جنایی حاکم بر تغییرات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1396 کارشناسی ارشد 1398/06/27
احسان شیرزادی تحولات عربی و تأثیر آن بر مفهوم امنیت در خاورمیانه (2010-2015) کارشناسی ارشد 1396/12/08
مهدی سخنور نظام حقوقی حاکم بر منافع قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و آمریکا دکتری 1400/03/12
شیوا سلطانی مهر محدودیت اشتغال زوجین کارشناسی ارشد 1395/12/15
سیدمحمدرضا تابان فضای سایبر و الزامات تحقق حقوق شهروندی در ایران کارشناسی ارشد 1398/06/31
الهام تقیان تحولات مجازات معاون با تآکیدبرقانون مجازات 1392 کارشناسی ارشد 1394/11/25
حمیدرضا تنها شرط اجل درضمن عقد قرض در مذاهب خمسه و حقوق ایران کارشناسی ارشد 1399/11/29
محمدعلی تاسه جایگاه اصل تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی در سیاست بین الملل؛ مطالعه موردی اقلیم کردستان عراق کارشناسی ارشد 1396/03/30
میرنیاز تشویقی دادرسی عادلانه در دیوان محاسبات کشور کارشناسی ارشد 1394/09/04
سمیرا وجدانی صندوق تأمین خسارت های بدنی کارشناسی ارشد 1395/06/31
وحب یوسفی مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات امنیتی کارشناسی ارشد 1398/04/03
احسان زائری تاثیر حقوق رقابت در تحدید اصل آزادی اراده کارشناسی ارشد 1395/08/03
مرضیه زارعی عدم مهر و تفویض آن در عقد نکاح کارشناسی ارشد 1397/11/10
سیده فاطمه زبرجد ارزیابی نظریه ی تحلیل اقتصادی حقوق از دیدگاه نظام حقوقی اسلام دکتری
طاهر پادیز بررسی جنبه های حقوقی و فقهی تبعیض مثبت (روا) با تاکید بر نظام آموزش عالی و استخدامی در ایران کارشناسی ارشد 1397/06/20
اسماعیل سیاوش پور چالش های حقوقی صدور قرار عدم استماع دعوا در دعاوی مدنی دکتری 1399/11/30
سمیرا صفویان ابعاد حقوقی بیت کوین کارشناسی ارشد 1397/11/30
بهنام کاظمی جنبه های حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات علمی (open access) و تأثیر آن بر حقوق مولف کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدعیسی محمدی بررسی تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای کشتار جمعی در آموزه های دفاعی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1394/10/26
نفیسه حق شناس اجرای ارای داوری سرمایه گذاری خارجی علیه دولت کارشناسی ارشد 1399/06/31
رضا امیرپور امیرآباد واکاوی انتقادی محتوای سیاسی روزنامه ها در ایران حوزه حقوق شهروندی از سال 1376 تا 1396 کارشناسی ارشد 1397/05/09
حمیده مقدسی بررسی فقهی حقوقی ماده ی493 قانون مدنی در خصوص نقص بعد از تعدی و تفریط کارشناسی ارشد 1398/11/30
فاطمه نعیم چعبی ماهیت حقوقی و آثار تامین هزینه های داوری از سوی ثالث کارشناسی ارشد 1398/11/26
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 170134091 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1402/04/10 (0800 - 1000) ترم دوم 1401
حقوق مدنی 4 170134261 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1402/04/03 (1000 - 1200) ترم دوم 1401
حقوق ثبت 170134631 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) 1402/04/06 (1200 - 1400) ترم دوم 1401
مسئولیت شرکت ها و مؤسسات تجاری چند ملیتی 170441101 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1402/03/31 (1000 - 1200) ترم دوم 1401
حقوق مدنی 2 170134091 2 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1401/03/25 (0800 - 1000) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 4 170134261 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1401/04/04 (1000 - 1200) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 4 170134261 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1401/04/04 (1000 - 1200) ترم دوم 1400
حقوق ثبت 170134631 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1401/03/29 (1200 - 1400) ترم دوم 1400
مسئولیت مدنی 170145141 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/29 (1000 - 1200) ترم اول 1400
مسئولیت مدنی تطبیقی 170473031 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0800 - 1000) ترم اول 1400
مقدمه علم حقوق 170132011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/18 (0800 - 1000) ترم اول 1400
حقوق تجارت 2 170134221 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/27 (1000 - 1200) ترم اول 1400
حقوق مدنی 2 170134091 2 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) 1400/04/19 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 4 170134261 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/21 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
حقوق ثبت 170134631 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/12 (1200 - 1400) ترم دوم 1399
مسئولیت مدنی 170145141 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/22 (1000 - 1200) ترم اول 1399
مسئولیت مدنی تطبیقی 170473031 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/24 (0800 - 1000) ترم اول 1399
مقدمه علم حقوق 170132011 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/16 (1200 - 1400) ترم اول 1399
حقوق تجارت 2 170134221 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/22 (1000 - 1200) ترم اول 1399
نمایش 19 نتیجه
از 1

هیات علمی

لیست اعضا هیات علمی دانشکده، شماره تماس و آدرس وب سایت شخصی