اعضای هیات علمی

خلیل اله سردارنیا

خلیل اله سردارنیا

خلیل اله سردارنیا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/sardarni

 

کتبمقالاتهمایش هادوشنبه ۴_۳ عصر

سه شنبه ۹_۸ صبح

سه شنبه ۱۰_۹ صبح


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا امیرپور امیرآباد واکاوی انتقادی محتوای سیاسی روزنامه ها در ایران حوزه حقوق شهروندی از سال 1376 تا 1396 کارشناسی ارشد 1397/05/09
سید حامد حق پرور نقش و جایگاه النهضه در تحولات سیاسی تونس کارشناسی ارشد 1394/06/17
ساسان احمدی اصل سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با تمرکز بر حقوق بشر از منظر پراگماتیسم کارشناسی ارشد 1396/04/31
محمدعلی احمدی کهنعلی بررسی تطبیقی نقش جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ( از سال 1376 به بعد ) کارشناسی ارشد 1396/12/20
هنگامه البرزی تحلیل جامعه شناختی اعتراضات صنفی ایران از منظر خرده سیاست و سیاست خیابانی از دهه 70 به بعد(با تاکید بر اعتراضات صنفی دهه 90 شمسی) دکتری 1402/06/29
نغمه امیری نژادمیجانی بررسی شاخصها و موانع حکمرانی خوب در منطقه خلیج فارس: امارات متحده عربی و کویت کارشناسی ارشد 1393/12/19
علیرضا انصاری فرهنگ سیاسی و تحول آن در کویت با تاکید بر نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1394/02/29
علی اکبر ارجمندی تحلیل حقوق شهروندی زنان در شیخ نشین های خلیج فارس با تاکید بر رویکرد ساختارگرا- کنشگرا: مطالعه موردی کویت و عربستان سعودی کارشناسی ارشد 1394/12/17
عبدالرضا عسکری دکتری
زهرا عزیزی تحلیل ثبات سیاسی در امارات متحده عربی در بسترتحولات اخیر خاورمیانه کارشناسی ارشد 1394/08/16
رضا آز تحلیل نقش جریانات سکولار در تحولات سیاسی سوریه کارشناسی ارشد 1394/12/09
کورش بدری رابطه بین شبکه های اجتماعی و اعتماد نهادی (مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1397/04/30
پیمان بهادری تاثیر جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی بر گسترش جنبش های اسلامی در شمال آفریقا از دهه1980 تا 2011( مطالعه موردی تونس ) کارشناسی ارشد 1393/06/31
یلدا بهرام پور بررسی و نقد رویکرد برخورد تمدنی در خصوص نقش اسلام سیاسی در خاورمیانه از دهه 1970 به بعد کارشناسی ارشد 1393/04/12
زهرا باشی آسیب شناسی مواجهه ی جریان چپ دانشجویی با پروژه ی اصلاحات (1378-1400) کارشناسی ارشد
مریم بنه یی جامعه مدنی و مسئله ی شفافیت و فساد اقتصادی در ایران ، مطالعه ی موردی نخبگان مدنی و دانشگاهی شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
حسن بوچانی احزاب و تشکل های سیاسی – اجتماعی در حقوق ایران با تمرکز بر رویکرد آسیب شناسانه کارشناسی ارشد 1392/11/24
عطا دانشور آسیب‌شناسی سیاسی- امنیتی استان کردستان از منظر شاخص‌های نظریه نهادگرایی کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرشید دشتیان شکاف نسلی، چالشها و بایسته های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (1380-1400) کارشناسی ارشد 1400/12/24
داریوش دهقان بانیانی چالشهای سیاسی مذهبی حکومت عربستان سعودی وتاثیر آن برروابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1391/12/14
زهرا اسلامی شعبجره تاثیر جنگ رسانه ای بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1392/07/23
حمیده فارسی دوست رابطه تحولات در نظام آموزشی وچالشهای سیاسی حکومت سعودی پس از دهه 1990 کارشناسی ارشد 1393/12/20
غلامرضا فاتح نژاد تحلیل مشارکت اتحادیه های صنفی فرهنگیان در اعتراضات از نیمه دوم دهه ???? شمسی تا ???? بررسی موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1403/03/01
طاهره فتحی تحلیل فعالیت ها و محدودیت های ساختاری و غیر ساختاری نهادهای مدنی در عربستان سعودی از 2000 تا 2020 کارشناسی ارشد 1402/04/13
احسان قارلقی بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ و هویت مدنی دانشجویان(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1394/11/07
جمیل قریشی آسیب‌شناسی کنشگری حزبی_ مدنی در ایران و امکان‌سنجی برون‌رفت از آن: از 1376 تا 1402 دکتری
نازنین گودرزی ریشه های داخلی خشونت و بی ثباتی درعراق (دوره نوین) کارشناسی ارشد 1391/12/15
پوریا گوهرزادگان مند رفتارشناسی سیاسی قومیت قشقایی درپهلوی اول و دوم کارشناسی ارشد 1397/05/03
نرجس گلی چالش های سیاسی اجتماعی فراروی بنیان های مشروعیتی در عربستان سعودی کارشناسی ارشد
محمود حاجی زاده ماهیت و موانع آزادسازی سیاسی در قطر از 1995 تا 2018 کارشناسی ارشد 1397/11/24
مصطفی حیدری تحلیل جنبش های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در چارچوب نظریه های متأخر جنبش های اجتماعی مطالعه موردی: مصر در سال2011 کارشناسی ارشد 1392/12/20
حسین حیدری تاثیر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) بر روابط دولت ترکیه و کردها کارشناسی ارشد
مهدی حسینی مولفه های سیاسی- اقتصادی ثبات سیاسی در کویت (از سال 2000 تا 2020) کارشناسی ارشد 1402/11/23
سیدمهدی حسینی چالش های دولت سازی در افغانستان از منظر شکافهای اجتماعی کارشناسی ارشد 1393/06/31
فرزاد ایل بیگی پور آسیب شناسی سیاسی- اجتماعی ساخت سد گتوند از منظر مکتب کپنهاگ کارشناسی ارشد 1402/12/15
ساسان جاهدین محمدی ساز و کارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت کارشناسی ارشد 1394/03/30
مریم جانفشان ریشه های اقتصادی شکنندکی دولت و بی ثباتی سیاسی در لیبی از منظر نظریه دولت شکننده کارشناسی ارشد 1401/06/30
اسماعیل کازرونی واکاوی چالش های امنیتی و اعتراضات کارگری در عسلویه در دهه 1390 کارشناسی ارشد 1402/06/28
محمد مهدوی ارا تحلیل ثبات سیاسی در قطر و بحرین از منظر شاخص¬های اقتصادی-اجتماعی حکمرانی(2019_2000) کارشناسی ارشد 1401/04/20
محمدصادق مسعودی تحلیل جامعه شناختی سیاسی تحول گفتمانی در جریان چپ مذهبی(1357 تا 1402 ) مطالعه موردی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دکتری
سیدجواد میرعمادی تحلیل جامعه شناختی سیاسی جنبش الصحوه الاسلامیه در عربستان سعودی کارشناسی ارشد
سارا محمدی ارزیابی و آسیب شناسی کنشگری تشکل های سیاسی زنان در ایران از میانه دهه 1370 تا 1390 کارشناسی ارشد 1399/12/23
ارغوان پرچمی تبیین جامعه شناختی نفوذ گسترده جنبش اخوان المسلمین در مصر (دهه 1980به بعد) کارشناسی ارشد 1392/07/08
نجمه راستی اربابی آسیب شناسی سیاسی_امنیتی استان سیستان و بلوچستان از منظر نظریه حکمرانی خوب (دهه 1390 شمسی) کارشناسی ارشد 1402/06/29
حفیظ اله رستم یگانه تاثیر دوقطبی شدگی جریان¬های سیاسی_فکری جامعه ایران بر اعتماد سیاسی از میانه دهه 1370 تا 1400 کارشناسی ارشد 1400/10/05
رامین روزبهی ارزیابی عملکرد پلیس در امنیت عمومی در ایران از منظر حکمرانی خوب(1380-1400) دکتری
لیلا روشن نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 کارشناسی ارشد 1393/12/20
زهرا ثابت تحلیل شکاف دولت-ملت در دوره سلطنت رضا شاه با تمرکز بر روشنفکران و نهادهای مدنی کارشناسی ارشد 1396/03/28
رسول صفی زاده تاثیر جهانی شدن بر ظهور و گسترش داعش کارشناسی ارشد 1396/03/21
ستار صمدی تاثیرات شبکه‌های اجتماعی بر افکار عمومی جامعه کارگری ایران؛ از نیمه دوم دهه 1390تا سال 1401 کارشناسی ارشد
رزا شاحسنی تحلیل نفوذ گسترده شبکه ماهواره ای الجزیره در افکار عمومی جهان عرب از سال 1996 به این سو کارشناسی ارشد 1395/05/26
حمید شاکری تاثیر مولفه های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری: با تاکید بر شهرداری و شورای شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/07/10
قحطان شبر فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی بین ایران و عراق از سال 2003 - 2022 کارشناسی ارشد 1402/06/29
سیدمحمد تقوی تحلیل جهت گیری تلویزیون ایران اینترنشنال در خصوص نا آرامی های اخیر ایران (پاییز ????) مطالعه موردی: (میزگردها) کارشناسی ارشد 1402/11/15
روح الله تیموری تحلیل جامعه شناختی رابطه تحولات ساختاری – اجتماعی با سینمای سیاسی ایران پس از انقلاب دکتری
محمد ترک زاده بازنمایی رسانه های عربستان سعودی از برنامه هسته ای ایران: مطالعه موردی روزنامه های الریاض ،روزنامه الشرق الاوسط و شبکه ماهواره ای العربیه از 2016 تا 2020 کارشناسی ارشد 1401/02/12
اردشیر یزدان پناهی تحلیل انقلاب لیبی وچالش های حکومت پسا قذافی کارشناسی ارشد 1393/08/24
بهمن یوسفی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی دانشجویان و بررسی نقش انها در تحولات سیاسی، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
غلامرضا زارعی تحلیل جامعه شناختی جنبش اجتماعی شیعیان بحرین و چالش های پیش رو کارشناسی ارشد 1393/06/31
آناهیتا زارع شاخص های تربیت سیاسی درکتاب های درسی متوسطه دوم:مطالعه موردی کتاب مطالعات اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/11/30
محمد زارع مهرابادی امکان سنجی تحقق فدرالیسم در عراق با تمرکز بر بحران هویتی و فرهنگ سیاسی کارشناسی ارشد 1393/11/25
هاجر بهروزی زاده آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران کارشناسی ارشد 1392/12/17
امیر ایمانی برسی مولفه های ثبات و تهدید در مدل دموکراسی ترکیه با تاکید بر حزب عدالت و توسعه-حزب جمهوری خواه خلق کارشناسی ارشد 1394/06/26
فهیمه افشار مؤلفه های اجتماعی مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر قومیت(مطالعه موردی زنان لر) کارشناسی ارشد 1399/11/30
شبنم اکبری ایرانیان مهاجر و نقش آنها در روابط سیاسی و اقتصادی ایران و کویت کارشناسی ارشد 1393/11/26
فاطمه علی جان زاده بررسی و ارزیابی نقش بوروکراسی در برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی در دوران جمهوری اسلامی ایران(1378_1368) کارشناسی ارشد 1394/12/19
یوسف علیمردانی بانک توسعه اسلامی وهمگرایی اقتصادی در خاورمیانه کارشناسی ارشد 1390/12/21
قاسم علیزاده نصرآبادعلیا بررسی رابطه ی میان سرمایه اجتماعی و مدارای سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/02
سیده زهرا عاطفه مند احیای هویتی شیعیان عربستان،ابعاد و زمینه ها(2011تا2015) کارشناسی ارشد 1395/11/15
نوش افرین عزیزی ظرفیت های مدنی جامعه ایرانی برای توانمندسازی سیاسی و اجتماعی زنان دکتری 1401/11/15
احسان بلاغی اینالو کنشگری سیاسی - صنفی معلمان و تشکل های صنفی آنان :دستاوردها، چالش ها و بایسته ها ( دهه 1390) کارشناسی ارشد 1401/06/31
رقیه برزگر فهم جایگاه عقل در جامعه مدنی و حوزه عمومی و دستاوردهای آن برای تعلیم و تربیت: مقایسه دیدگاه های هگل و هابرماس دکتری 1398/06/26
سیدمسعود بلادی تاثیر فضای سایبری بر هویت یابی اعتراضات در ایران سال های 96 و 98 کارشناسی ارشد 1401/06/31
ابتسام بوعذار فناوری رسانه ای و تحول مفهومی مبارزه با تروریسم کارشناسی ارشد 1400/06/30
ابوالقاسم چهارتنگی نسبت رخدادها، متون و پرکتیس گفتمانی و اجتماعی در ایران 1332-1320 دکتری
معصومه دیندارلو بررسی دلایل سیاسی حمایت عربستان سعودی از گروه های رادیکال سنی (2020-2001) کارشناسی ارشد 1400/11/15
نگار ابراهیمی تاثیر و بازتاب شبکه‌های اجتماعی بر شاخص‌های سیاسی کیفیت زندگی در ایران از نیمه دوم دهه ???? به این سو کارشناسی ارشد
مریم گمشاد واسازی سوژه زن در فیلم های اصغر فرهادی با ایده دوستی مدنی دکتری
بهاره قنبری دین و الگوهای رفتاری سیاست خارجی ایران: مطالعه تطبیقی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دکتری
سیدیزدان هاشمی اصل دکتری
احسان حاتمی نیا پیامدها و چالش‌های سیاسی - امنیتی ناشی از تحولات صنعت نفت و گاز در جنوب استان بوشهر پس از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1399/11/30
سجاد حسینی صفت جهانی شدن و گفتمان حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر دولت روحانی) کارشناسی ارشد 1395/09/29
مهدی ایمانی بررسی تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعه در برنامه های توسعه پنجم قبل و بعد انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1395/03/29
فرخنده کارگر هویت یابی سیاسی و اجتماعی زنان ایران از دهه1320تا سال1357 کارشناسی ارشد 1396/12/20
علی محمد خوبیاری تحلیل جامعه شناسی و گفتمانی جبهه پایداری با تمرکز بر انتخابات کارشناسی ارشد 1397/06/31
معصومه کوهکن جایگاه سیاسی_اجتماعی دانشگاه شیراز در انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1398/06/30
عظیم اله محمودی ارزیابی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از منظر نهادگرایان بر پایه مدل پیتر اوانز کارشناسی ارشد 1394/06/31
سمیه ملکی تاثیر متغیر های ژئوپلیتیکی برتعاملات استراتژیک ایران، افغانستان و پاکستان کارشناسی ارشد 1391/12/23
محدثه میرزاده نقش زنان در روند دولت و ملت‌سازی در افغانستان (2019-2001) کارشناسی ارشد 1401/11/15
حسین محسنی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی ریچارد رورتی کارشناسی ارشد 1396/04/26
سید عبدالرسول نبی زاده نقش گروهها و احزاب اسلامگرا در تحولات سیاسی یک دهه اخیر بحرین کارشناسی ارشد 1394/12/15
عادل نعمتی گذار از شرایط امتناعی توسعه به شرایط امکانی توسعه در تاریخ پایه‌ی معاصر ایران دکتری 1402/12/16
زهره پناهی نهاد های مدنی وحکمرانی خوب کارشناسی ارشد 1391/07/11
مسعود پارسا بررسی تطبیقی رویکرد اخوان المسلمین سوریه و اردن نسبت به مساله حاکمیت سیاسی (از 1970 به بعد) کارشناسی ارشد 1398/10/18
منظر پیری زاده پیامدهای امنیتی بحران آب در استان فارس کارشناسی ارشد 1398/06/31
امیرحسین پوربهزادی تأثیر نظم گفتمانی زندان بر هویت زندانی در ایران پس از انقلاب دکتری
سید محمد هاشم پوریزدانپرست بررسی تأثیرات متقابل اقتصادی انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل دکتری 1399/10/27
یوسف رحماندوست تاثیر شکاف های اجتماعی برسیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1394/12/17
جلال رشیدی کوچی سنجش و ارزیابی زمینه های پذیرش برنامه اقدام مشترک در سیاست هسته ای ج.ا.ایران مطالعه موردی:ارزیابی و تحلیل نظرات نخبگان علمی،اجرای و مردم در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/22
زینت ریحانی تبیین علل سیاسی - اقتصادی بروز خشونت علیه آوارگان سوری در لبنان از آغاز بحران سوریه تا ????. کارشناسی ارشد 1402/11/15
فاطمه رضایی نقش مناطق آزاد تجاری - صنعتی در توسعه امنیت انسانی مطالعه موردی چابهار کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدرضا روستائی نقش مهندسان در عرصه سیاست ایران از 1320-1395 کارشناسی ارشد 1396/12/20
اکرم سعادت برقراری محدودیت های ضروری توسط دولت در شرایط اضطراری کارشناسی ارشد 1394/08/23
فیروز صفرزاده پیشگیری از تبدیل اعتراضات صنفی و مطالبات مردمی به اقدام علیه امنیت داخلی کارشناسی ارشد 1398/11/19
حمیدرضا شریفی نسب بررسی تطبیقی اسلام انقلابی امام خمینی (ره) و اسلام سلفی جدید کارشناسی ارشد 1395/06/31
محبوبه توکلیان نسبت سنجی مطالبات حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندی دانشجویان دختر دانشگاه شیراز با قانون اساسی ج.ا.ا کارشناسی ارشد
مهدی یحیایی شیراباد بازظهور طالبان ،دلایل و اثار منطقه ای ان کارشناسی ارشد
فاطمه زندی گوهرریزی آسیب شناسی اپوزیسیون سیاسی در ایران (68-57)براساس نظریه ی امر سیاسی موفه کارشناسی ارشد 1400/12/15
محسن عباس تاش سیاست جنایی ایران در قلمرو منابع آب کارشناسی ارشد 1390/07/05
مریم عباسیان جایگاه مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی کارشناسی ارشد 1395/05/23
مرضیه عابدی الگوی تاثیرگذاری شکافهای قومی-مذهبی عراق بر امنیت منطقه خاورمیانه (سطح تحلیل، بررسی الگوی رفتاری واحدهای منطقه) کارشناسی ارشد 1394/12/09
فهیمه افشار مؤلفه های اجتماعی مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر قومیت(مطالعه موردی زنان لر) کارشناسی ارشد 1399/11/30
محسن آهنگری نقش لوطی ها در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1360 کارشناسی ارشد 1394/12/19
ساسان احمدی اصل سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با تمرکز بر حقوق بشر از منظر پراگماتیسم کارشناسی ارشد 1396/04/31
محمدعلی احمدی کهنعلی بررسی تطبیقی نقش جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ( از سال 1376 به بعد ) کارشناسی ارشد 1396/12/20
فاطمه احمدنژاد جایگاه و عملکرد زنان در گروه های تروریستی (مطالعه موردی داعش ) کارشناسی ارشد 1396/08/08
علی اکبری فیض آبادی بررسی نفع عمومی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا (انگلیس) کارشناسی ارشد 1390/12/20
شبنم اکبری ایرانیان مهاجر و نقش آنها در روابط سیاسی و اقتصادی ایران و کویت کارشناسی ارشد 1393/11/26
فاطمه علی جان زاده بررسی و ارزیابی نقش بوروکراسی در برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی در دوران جمهوری اسلامی ایران(1378_1368) کارشناسی ارشد 1394/12/19
یوسف علیمردانی بانک توسعه اسلامی وهمگرایی اقتصادی در خاورمیانه کارشناسی ارشد 1390/12/21
قاسم علیزاده نصرآبادعلیا بررسی رابطه ی میان سرمایه اجتماعی و مدارای سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/02
رمضان الطافی بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی کارشناسی ارشد 1390/12/18
نغمه امیری نژادمیجانی بررسی شاخصها و موانع حکمرانی خوب در منطقه خلیج فارس امارات متحده عربی و کویت کارشناسی ارشد 1393/12/19
علیرضا انصاری فرهنگ سیاسی و تحول آن در کویت با تاکید بر نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1394/02/29
مریم انصاری راد اصول حقوقی حاکم بر توقیف کشتی ها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 1392/07/04
یدالله آریانفر مبانی حقوقی ایفاءِ دین از ناحی? غیر مدیون و استثنائات وارده بر آن کارشناسی ارشد 1390/12/16
علی اکبر ارجمندی تحلیل حقوق شهروندی زنان در شیخ نشین های خلیج فارس با تاکید بر رویکرد ساختارگرا- کنشگرا مطالعه موردی کویت و عربستان سعودی کارشناسی ارشد 1394/12/17
هاجر یاسینی نیا نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی نسب کارشناسی ارشد 1390/07/06
سیده زهرا عاطفه مند احیای هویتی شیعیان عربستان،ابعاد و زمینه ها(2011تا2015) کارشناسی ارشد 1395/12/22
نوش افرین عزیزی ظرفیت های مدنی جامعه ایرانی برای توانمندسازی سیاسی و اجتماعی زنان دکتری
زهرا عزیزی تحلیل ثبات سیاسی در امارات متحده عربی در بسترتحولات اخیر خاورمیانه کارشناسی ارشد 1394/08/16
رضا آز تحلیل نقش جریانات سکولار در تحولات سیاسی سوریه کارشناسی ارشد 1394/12/09
کورش بدری رابطه بین شبکه های اجتماعی و اعتماد نهادی (مطالعه موردیدانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1397/04/30
پیمان بهادری تاثیر جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی بر گسترش جنبش های اسلامی در شمال آفریقا از دهه1980 تا 2011( مطالعه موردی تونس ) کارشناسی ارشد 1393/06/31
امین رضا بهار فلامرزی حد اقلهای حقوق بشری اصلاح ودرمان مجرمین کارشناسی ارشد 1392/07/10
یلدا بهرام پور بررسی و نقد رویکرد برخورد تمدنی در خصوص نقش اسلام سیاسی در خاورمیانه از دهه 1970 به بعد کارشناسی ارشد 1393/04/12
رقیه برزگر فهم جایگاه عقل در جامعه مدنی و حوزه عمومی و دستاوردهای آن برای تعلیم و تربیت مقایسه دیدگاه های هگل و هابرماس دکتری 1398/06/26
مریم بنه یی جامعه مدنی و مسئله ی شفافیت و فساد اقتصادی در ایران ، مطالعه ی موردی نخبگان مدنی و دانشگاهی شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
حسن بوچانی احزاب و تشکل های سیاسی – اجتماعی در حقوق ایران با تمرکز بر رویکرد آسیب شناسانه کارشناسی ارشد 1392/11/24
ابتسام بوعذار فناوری رسانه ای و تحول مفهومی مبارزه با تروریسم کارشناسی ارشد
عطا دانشور آسیب‌شناسی سیاسی- امنیتی استان کردستان از منظر شاخص‌های نظریه نهادگرایی کارشناسی ارشد
داریوش دهقان بانیانی چالشهای سیاسی مذهبی حکومت عربستان سعودی وتاثیر آن برروابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1391/12/14
معصومه دیندارلو بررسی دلایل حمایت عربستان سعودی از گروه های رادیکال سنی (2020-2001) کارشناسی ارشد
ابراهیم ابراهیمی نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد 1391/07/03
غزال ابراهیمی مقدم حقوق اطفال بزه دیده در فرآیند دادرسی کارشناسی ارشد 1391/07/10
زهرا اسلامی شعبجره تاثیر جنگ رسانه ای بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1392/07/23
فاطمه اسمعیلی قدرت های ذره ای و نقش آفرینی منطقه ای بررسی موردی قطر کارشناسی ارشد 1394/06/31
عبداله ایزدی مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاح و درمان ایران و کانادا کارشناسی ارشد 1390/11/15
سارا فدایی معیار وکارکرد اعمال حاکمیت در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد 1389/12/18
حمیده فارسی دوست رابطه تحولات در نظام آموزشی وچالشهای سیاسی حکومت سعودی پس از دهه 1990 کارشناسی ارشد 1393/12/20
طاهره فتحی تحلیل فعالیت ها و محدودیت های ساختاری و غیر ساختاری نهادهای مدنی در عربستان سعودی از 2000 تا 2020 کارشناسی ارشد
احسان قارلقی بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ و هویت مدنی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1394/11/07
نازنین گودرزی ریشه های داخلی خشونت و بی ثباتی درعراق (دوره نوین) کارشناسی ارشد 1391/12/15
پوریا گوهرزادگان مند رفتارشناسی سیاسی قومیت قشقایی درپهلوی اول و دوم کارشناسی ارشد 1397/05/03
نرجس گلی چالش های سیاسی اجتماعی فراروی بنیان های مشروعیتی در عربستان سعودی کارشناسی ارشد
سعید حبیبی تاثیر تحولات اخیر(2012-2011 ) جهان عرب بر امنیت ملی رژیم صهیونیستی کارشناسی ارشد 1392/06/31
محمود حاجی زاده ماهیت و موانع آزادسازی سیاسی در قطر از 1995 تا 2018 کارشناسی ارشد 1397/11/24
احسان حاتمی نیا پیامدها و چالش‌های سیاسی - امنیتی ناشی از تحولات صنعت نفت و گاز در جنوب استان بوشهر پس از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1399/11/30
مصطفی حیدری تحلیل جنبش های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در چارچوب نظریه های متأخر جنبش های اجتماعی مطالعه موردی مصر در سال2011 کارشناسی ارشد 1392/12/20
خشایار همایونی موضوع اصول حقوقی حاکم بر ابزارهای مشتقه تامین مالی انتفاعی کارشناسی ارشد 1393/12/19
سجاد حسینی صفت جهانی شدن و گفتمان حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر دولت روحانی) کارشناسی ارشد 1395/09/29
سید نادر حسینی مطالعه تطبیقی جایگاه پارلمان در قوانین اساسی ایران و ترکیه کارشناسی ارشد 1394/12/11
سید یحیی حسینی اصیل تحلیل جامعه شناسی گروههای تکفیری در خاورمیانه مطالعه موردی داعش کارشناسی ارشد 1395/04/13
مازیار حسینخانی علی کردی مبانی صلاحیت و شیوه رسیدگی دادگاه کیفری یک کارشناسی ارشد 1395/06/28
سیدمهدی حسینی چالش های دولت سازی در افغانستان از منظر شکافهای اجتماعی کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدی ایمانی بررسی تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعه در برنامه های توسعه پنجم قبل و بعد انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1395/03/29
ساسان جاهدین محمدی ساز و کارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت کارشناسی ارشد 1394/03/30
داریوش جلالی پور بکارگیری سلاح علیه متهم و مجرم فراری کارشناسی ارشد 1390/07/04
فرخنده کارگر هویت یابی سیاسی و اجتماعی زنان ایران از دهه1320تا سال1357 کارشناسی ارشد 1396/12/20
قاسم کریمی تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی اقتصادی پولی مالی کارشناسی ارشد 1392/04/19
روزیتا کریم پور استجواب در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد 1390/07/06
ساسان خانی ناصرو تاثیر فضا سازی رسانه بر دادرسی عادلانه کارشناسی ارشد 1393/08/30
علی محمد خوبیاری تحلیل جامعه شناسی و گفتمانی جبهه پایداری با تمرکز بر انتخابات کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدجواد خسروانی نژاد رانت از منظر حقوق جزا کارشناسی ارشد 1390/07/03
فائزه کیانی تحلیل بحران سیاسی سوریه از منظر شکاف های اجتماعی (با تأکید بر سلفی ها) کارشناسی ارشد 1394/11/07
معصومه کوهکن جایگاه سیاسی_اجتماعی دانشگاه شیراز در انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1398/06/30
محمد مهدوی ارا تحلیل ثبات سیاسی در قطر و بحرین از منظر شاخص¬های اقتصادی-اجتماعی حکمرانی(2019_2000) کارشناسی ارشد
عظیم اله محمودی ارزیابی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از منظر نهادگرایان بر پایه مدل پیتر اوانز کارشناسی ارشد 1394/06/31
سمیه ملکی تاثیر متغیر های ژئوپلیتیکی برتعاملات استراتژیک ایران، افغانستان و پاکستان کارشناسی ارشد 1391/12/23
رحمت الله ملک بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال تحولات اخیر سوریه کارشناسی ارشد 1392/06/31
امیرحسین معمارزاده کلاهبرداری در فضای سایبر کارشناسی ارشد 1390/06/06
مسعود محمدپور بررسی تطبیقی جایگاه خلیج فارس در سیاست خارجی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1394/12/19
سیدجواد میرعمادی تحلیل جامعه شناختی سیاسی جنبش الصحوه الاسلامیه در عربستان سعودی کارشناسی ارشد
محدثه میرزاده نقش زنان در روند دولت و ملت‌سازی در افغانستان (2019-2001) کارشناسی ارشد
ابراهیم محمدی قهدریجانی مقایسه تعهدات طرفین در قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی کارشناسی ارشد 1392/10/09
عبداله محمدی ضوابط و محدودیت های حقوقی صید آبزیان در دریای آزاد کارشناسی ارشد 1392/11/25
سارا محمدی ارزیابی و آسیب شناسی کنشگری تشکل های سیاسی زنان در ایران از میانه دهه 1370 تا 1390 کارشناسی ارشد 1399/12/23
حسین محسنی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی ریچارد رورتی کارشناسی ارشد 1396/04/26
سیدرضا موسوی بررسی لایحه نظام جامع انتخابات درمقررات فعلی کارشناسی ارشد 1390/10/01
سیده لیلا موسوی انیجدان تاثیر ساختار قدرت در مجموعه امنیتی خاورمیانه بر روند صلح اعراب و اسراییل کارشناسی ارشد 1391/12/07
سید عبدالرسول نبی زاده نقش گروهها و احزاب اسلامگرا در تحولات سیاسی یک دهه اخیر بحرین کارشناسی ارشد 1394/12/15
زهره پناهی عمله نهاد های مدنی وحکمرانی خوب کارشناسی ارشد 1391/07/11
ارغوان پرچمی تبیین جامعه شناختی نفوذ گسترده جنبش اخوان المسلمین در مصر (دهه 1980به بعد) کارشناسی ارشد 1392/07/08
مسعود پارسا بررسی تطبیقی رویکرد اخوان المسلمین سوریه و اردن نسبت به مساله حاکمیت سیاسی (از 1970 به بعد) کارشناسی ارشد 1398/10/18
منظر پیری زاده پیامدهای امنیتی بحران آب در استان فارس کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهدی پویااردکانی تحلیل حقوقی منع حق شرط در معاهدات بین المللی با تاکید بر مصادیق عملی کارشناسی ارشد 1392/08/21
سید محمد هاشم پوریزدانپرست بررسی تأثیرات متقابل اقتصادی انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل دکتری 1399/10/27
محمدصادق رفیعی مبانی حقوقی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر فعالیتهای فرهنگی کارشناسی ارشد 1391/07/11
رویا رحیم خانلی نقش زنان در روند دولت-ملت سازی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مطالعه موردی عربستان سعودی و کویت کارشناسی ارشد 1399/11/20
یوسف رحماندوست تاثیر شکاف های اجتماعی برسیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1394/12/17
جلال رشیدی کوچی سنجش و ارزیابی زمینه های پذیرش برنامه اقدام مشترک در سیاست هسته ای ج.ا.ایران مطالعه موردیارزیابی و تحلیل نظرات نخبگان علمی،اجرای و مردم در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/22
نگین رسولی فتح آباد جنبه های حقوقی معاملات فارکس ( forex) کارشناسی ارشد 1391/10/30
فاطمه رضایی نقش مناطق آزاد تجاری - صنعتی در توسعه امنیت انسانی مطالعه موردی چابهار کارشناسی ارشد 1397/06/31
رقیه رضایی دلایل ورود فعالان سیاسی زن مذهبی در پویش های سیاسی ایران (1368-1340) کارشناسی ارشد 1396/06/31
حفیظ اله رستم یگانه تاثیر دوقطبی شدگی جریان¬های سیاسی_فکری جامعه ایران بر اعتماد سیاسی از میانه دهه 1370 تا 1400 کارشناسی ارشد
لیلا روشن نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 کارشناسی ارشد 1393/12/20
محمدرضا روستائی نقش مهندسان در عرصه سیاست ایران از 1320-1395 کارشناسی ارشد 1396/12/20
اکرم سعادت برقراری محدودیت های ضروری توسط دولت در شرایط اضطراری کارشناسی ارشد 1394/08/23
زهرا ثابت تحلیل شکاف دولت-ملت در دوره سلطنت رضا شاه با تمرکز بر روشنفکران و نهادهای مدنی کارشناسی ارشد 1396/03/28
امیر سبوکی بررسی سازمان های اداری و صلاحیت های انها در دوره ساسانی کارشناسی ارشد 1390/07/19
فیروز صفرزاده پیشگیری از تبدیل اعتراضات صنفی و مطالبات مردمی به اقدام علیه امنیت داخلی کارشناسی ارشد 1398/11/19
رسول صفی زاده تاثیر جهانی شدن بر ظهور و گسترش داعش کارشناسی ارشد 1396/03/21
سجاد سجادی کارکرد حقوقی دولت مدرن از نگاه مکتب فرانکفورت کارشناسی ارشد 1391/09/28
سرگل صالحی ذهابی بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز در مناطق مشترک با تاکید بر مناطق مشترک گازی ایران کارشناسی ارشد 1390/11/15
ستاره سرسالاری استانی شدن بودجه و اثار ان بر فرایند تصویب،اجراو نظارت بر اجرا کارشناسی ارشد 1391/07/11
اصغر سیجانی ارزیابی حقوقی کارامدی سازمانهای بین المللی در حمایت از محیط زیست کارشناسی ارشد 1390/11/17
رزا شاحسنی تحلیل نفوذ گسترده شبکه ماهواره ای الجزیره در افکار عمومی جهان عرب از سال 1996 به این سو کارشناسی ارشد 1395/05/26
مجید شاهینی مطالعه تطبیقی مراکز پس از خروج از زندان در ایران و هند کارشناسی ارشد 1390/12/16
طاهره شاه محمدی بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در ترکیه و ایران کارشناسی ارشد 1392/07/29
حمید شاکری تاثیر مولفه های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری با تاکید بر شهرداری و شورای شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/07/10
حمیدرضا شریفی نسب بررسی تطبیقی اسلام انقلابی امام خمینی (ره) و اسلام سلفی جدید کارشناسی ارشد 1395/06/31
الهام شراعی قاعده نفی اختلال نظام در حقوق خصوصی کارشناسی ارشد 1391/10/13
حافظ صلح جوبلخکانلو بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ضعف عملکرد سازمان‌های منطقه‌ای در مدیریت بحران سوریه کارشناسی ارشد 1398/11/28
اسماعیل صولتی مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی کارشناسی ارشد 1391/09/01
یاشار طاهری قراردادهای EPC (مهندسی،تأمین، ساخت) کارشناسی ارشد 1392/07/08
افسانه تجرد نظام حقوق حاکم بر استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای کارشناسی ارشد 1391/04/20
روح الله تیموری تحلیل جامعه شناختی رابطه تحولات ساختاری – اجتماعی با سینمای سیاسی ایران پس از انقلاب دکتری
مهدی یحیایی شیراباد بازظهور طالبان ،دلایل و اثار منطقه ای ان کارشناسی ارشد
اردشیر یزدان پناهی تحلیل انقلاب لیبی وچالش های حکومت پسا قذافی کارشناسی ارشد 1393/08/24
بهمن یوسفی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی دانشجویان و بررسی نقش انها در تحولات سیاسی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
فاطمه زندی گوهرریزی آسیب شناسی اپوزیسیون سیاسی در ایران (68-57)براساس نظریه ی امر سیاسی موفه کارشناسی ارشد
غلامرضا زارعی تحلیل جامعه شناختی جنبش اجتماعی شیعیان بحرین و چالش های پیش رو کارشناسی ارشد 1393/06/31
آناهیتا زارع شاخص های تربیت سیاسی درکتاب های درسی متوسطه دوممطالعه موردی کتاب مطالعات اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/11/30
محمد زارع مهرابادی امکان سنجی تحقق فدرالیسم در عراق با تمرکز بر بحران هویتی و فرهنگ سیاسی کارشناسی ارشد 1393/11/25
مریم زارع تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران وکامن لو کارشناسی ارشد 1390/07/06
هاجر بهروزی زاده آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران کارشناسی ارشد 1392/12/17
احمد سلیمانی بابادی بررسی نقش اخلاق و فضائل مدنی در التزام به قانون در حوزه حقوق عمومی کارشناسی ارشد 1396/12/19
رضا امیرپور امیرآباد واکاوی انتقادی محتوای سیاسی روزنامه ها در ایران حوزه حقوق شهروندی از سال 1376 تا 1396 کارشناسی ارشد 1397/05/09
امیر ایمانی برسی مولفه های ثبات و تهدید در مدل دموکراسی ترکیه با تاکید بر حزب عدالت و توسعه-حزب جمهوری خواه خلق کارشناسی ارشد 1394/06/26
فیروزه پارسا تاثیر فضای سایبر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران (1380 به بعد) کارشناسی ارشد 1398/06/31
سید حامد حق پرور نقش و جایگاه النهضه در تحولات سیاسی تونس کارشناسی ارشد 1394/06/17
علیرضا خیاط زاده مالکیت معنوی و حریم خصوصی در فن‌آوری نانو کارشناسی ارشد 1391/07/12
سولماز فضل الهی حقوق اطفال در معرض خطر کارشناسی ارشد 1390/12/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 170676041 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1402/04/04 (1000 - 1200) ترم دوم 1401
جامعه شناسی سیاسی ،فرهنگی و قومی در خلیج فارس 170645091 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1402/04/03 (1000 - 1200) ترم دوم 1401
جامعه شناسی سیاسی ایران 170676141 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1402/03/28 (1000 - 1200) ترم دوم 1401
جامعه شناسی سیاسی ،فرهنگی و قومی در خاور میانه وشمال آفریقا 170645211 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1402/04/03 (1000 - 1200) ترم دوم 1401
نظریه ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسی 170635501 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1402/03/31 (1400 - 1600) ترم دوم 1401
نوسازی ودگرگونی سیاسی 170637391 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1401/04/01 (1600 - 1800) ترم دوم 1400
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 170676041 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1700) 1401/03/30 (0800 - 1000) ترم دوم 1400
جامعه شناسی سیاسی ،فرهنگی و قومی در خلیج فارس 170645091 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1401/04/04 (1000 - 1200) ترم دوم 1400
جامعه شناسی سیاسی ایران 170676141 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1401/04/04 (0800 - 1000) ترم دوم 1400
جامعه شناسی سیاسی ،فرهنگی و قومی در خاور میانه وشمال آفریقا 170645211 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1401/04/04 (1000 - 1200) ترم دوم 1400
مطالعات تحلیلی انقلاب اسلامی ایران 170676191 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (1000 - 1200) ترم اول 1400
جامعه شناسی سیاسی تطبیقی 230274961 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش شناسی در علم سیاست 170676031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/29 (1000 - 1200) ترم اول 1400
جامعه شناسی سیاسی جدید 170646201 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (0800 - 1000) ترم اول 1400
روش پژوهش در مطالعات منطقه ای 170645001 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1000 - 1200) ترم اول 1400
نوسازی ودگرگونی سیاسی 170637391 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/21 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 170676041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/07 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
جامعه شناسی سیاسی ،فرهنگی و قومی در خلیج فارس 170645091 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/15 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
جامعه شناسی سیاسی ایران 170676141 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/22 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
جامعه شناسی سیاسی ،فرهنگی و قومی در خاور میانه وشمال آفریقا 170645211 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/12 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2

هیات علمی

لیست اعضا هیات علمی دانشکده، شماره تماس و آدرس وب سایت شخصی